Loyens & Loeff

Beloning bestuurders & corporate governance

Goed bestuurde ondernemingen zijn belangrijk voor een goed functionerende economie en dus ook van maatschappelijk belang. Wij adviseren ondernemingen over de juridische kanten van goed ondernemerschap en begeleiden hen bij het implementeren van de corporate governance-beginselen in de juridische structuur. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het vormgeven van het beloningsbeleid voor bestuurders in overeenstemming met de corporate governance-beginselen.

Contactpersonen