Loyens & Loeff

Inval IGJ

Heeft u te maken met een inval van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)? Zoek dan direct juridische hulp zodat uw rechten tijdens de inval worden beschermd.

De advocaten van Loyens & Loeff staan voor u klaar. Loyens & Loeff beschikt over een groot team met veel ervaring in het begeleiden van een inval door de IGJ. Onze experts weten precies wat uw rechten zijn en bewaken deze gedurende het gehele proces.


Inval door de IGJ?

Bel ons direct op +31 20 578 56 14. Wat te doen bij een inval door de IGJ?

Bekijk het filmpje en weet binnen 2 minuten wat u moet doen bij een inval door de IGJ.

Lees het stappenplan bij een inval door de IGJ

Receptie

 1. Vraag om legitimatie van de ambtenaren van de IGJ.
 2. Controleer of de ambtenaren van de IGJ zijn.
 3. Noteer de tijd van binnenkomst van de ambtenaren van de IGJ.
 4. Vraag een kopie van de bedrijfsbezoekopdracht aan de ambtenaren van de IGJ.
 5. Informeer de verantwoordelijke persoon (of personen) binnen uw bedrijf.
 6. Controleer of er een vrije (vergader)kamer is, waarin zich geen dossiers of computers bevinden.
 7. Geef de locatie van de vergaderkamer door aan de verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf.
 8. Laat de ambtenaren zo snel mogelijk na hun aankomst ophalen bij de receptie en naar de vergaderkamer brengen.

Hoofdverantwoordelijke

 1. Bel een advocaat: +31 20 578 56 14
 2. Probeer het onderzoek van de IGJ niet te belemmeren.
 3. Vraag de ambtenaren van de IGJ de komst van uw advocaat af te wachten.
 4. Vraag de ambtenaren van de IGJ naar het doel van het onderzoek.
 5. Maak kopieën van de legitimatiebewijzen van de ambtenaren van de IGJ.
 6. Vraag om een kopie van de bedrijfsbezoekopdracht van de IGJ.
 7. Zorg dat iemand binnen uw bedrijf de ambtenaren van de IGJ monitort tijdens het bedrijfsbezoek.
 8. Geef alleen in aanwezigheid van een advocaat antwoord op vragen van de ambtenaren van de IGJ.
 9. Maak een verslag van het bedrijfsbezoek tot het moment dat uw advocaten arriveren.
 10. Maak of vraag kopieën van alle documenten die de ambtenaren van de IGJ willen meenemen of waar zij kopieën van maken.

Wat zijn de bevoegdheden van de IGJ?

 1. De ambtenaren van de IGJ mogen zonder toestemming van uw bedrijf het terrein, gebouw en voertuigen betreden.
 2. De ambtenaren mogen vragen stellen aan u en uw medewerkers. Het is raadzaam om in aanwezigheid van een advocaat te antwoorden.
 3. De ambtenaren mogen inzage vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden die relevant zijn voor hun onderzoek:
  - alle officiële en niet-officiële (digitale) documenten, zoals e-mails, nota’s, notulen, agenda’s, telefoons, WhatsApp, LinkedIn en sms;
  - ambtenaren mogen kasten en lades inzien;
  - de ambtenaren zijn bevoegd om kopieën te maken van analoge en digitale bestanden; en
  - ambtenaren zijn bevoegd inzage te vorderen in patiëntendossiers.