Loyens & Loeff

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. Wijzigingen in de financiële toezichtswetgeving volgen elkaar snel op. Daarnaast dijt de civiele zorgplicht van verzekeraars en assurantietussenpersonen steeds verder uit en wordt deze zorgplicht steeds meer ingekleurd door financiële toezichtswetgeving. Ook vragen maatschappelijke ontwikkelingen om nieuwe verzekeringsproducten, zoals data- en cybercrime verzekeringen en verzekeringen voor zelfrijdende auto’s. Bij verzekerden spelen steeds vaker vragen over dekking onder deze nieuwe verzekeringsproducten.

Loyens & Loeff adviseert en procedeert over de meest uiteenlopende verzekering gerelateerde zaken en heeft ruime ervaring in het bijstaan van alle partijen in het verzekeringsproces, zoals (her)verzekeraars, assurantietussenpersonen en bedrijfsmatig verzekerden. Wij houden de ontwikkelingen bij op zowel Europees als nationaal niveau.

Wij hebben niet alleen kennis van reguliere verzekeringen, zoals brand-, bedrijfsschade-, en aansprakelijkheidsverzekeringen, maar kunnen u ook bijstaan bij vraagstukken over de nieuwste ontwikkelingen zoals de verzekeringsdistributierichtlijn (IDD), Solvency II en Warranty & Indemnity- verzekeringen. We integreren daarbij onze kennis op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, financiële toezichtswetgeving, fiscaal recht, ondernemingsrecht, procesrecht en arbitragerecht.

Adviseren
We kunnen u adviseren op het gebied van onder meer:

  • financieel toezicht; bijvoorbeeld op het gebied van markttoegang en het provisieverbod;
  • portefeuille overdracht; zowel van verzekeraars als van assurantietussenpersonen;
  • fusies en overnames.

Procederen
Zowel (her)verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen als verzekerden staan we bij in complexe geschillen. Wij hebben jarenlange (inter)nationale ervaring met procederen en arbitrage over:

  • dekkingsgeschillen;
  • regresvorderingen;
  • aansprakelijkheidsrecht; en
  • wetgeving financieel toezicht.

Meer informatie
Neem met een van onze juridisch adviseurs contact op om u te laten informeren over hoe wij u mogelijk van dienst kunnen zijn bij het adviseren over het verzekeringsrecht, of het procederen bij geschillen.