Loyens & Loeff

Bedrijfsongevallen & beroepsziektes

De werkgever is wettelijk verplicht om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van al zijn medewerkers op de werkvloer te waarborgen. Wij assisteren bij het formuleren en implementeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid en bij het opstellen van gedragscodes. Daarnaast adviseren en procederen wij in zaken met betrekking tot bedrijfsongevallen en beroepsziektes.

Contactpersonen