Loyens & Loeff

Zorg

De gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg maakt de sector uitermate dynamisch en uitdagend. Het is een sector die ons allemaal raakt en voortdurend op politieke en maatschappelijke belangstelling mag rekenen. Er wordt veel van beslissers in de zorg gevergd. Zo zijn er meer dan 50 wetten waar rekening mee gehouden moet worden en is er sprake van een concurrentieel krachtenveld dat bij velen tot herijking van bestaande bedrijfsmodellen heeft geleid.

De veranderingen in het Nederlandse zorgstelstel en het gunstige vestigingsklimaat (fiscaal en innovatief), maken dat zowel (buitenlandse) investeerders als zorgaanbieders graag vanuit Nederland opereren bij het uitrollen van innovatieve zorgconcepten. Daarbij speelt E-Health vaak een belangrijke rol op het gebied van onder meer preventie en screening. Ook zien we dat de omvorming van het zorgstelsel heeft geleid tot een groot aantal ziekenhuisfusies en samenwerkingsverbanden in de zorg, en het anders inrichten van zorg zoals zorghotels, gespecialiseerde klinieken en woon-zorg-concepten. Ook in de andere thuismarkten van Loyens en Loeff (België, Zwitserland en Luxemburg) is er toenemende belangstelling voor innovaties in de zorg.

We zien een toenemende regulering op het gebied van governance (nieuwe Code), nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (datalekken) en de noodzaak om compliant te zijn. Ook worden zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met vormen van selectieve zorginkoop. De eisen die aan de zorg worden gesteld zijn steeds omvangrijker en intensiever.

Het Loyens & Loeff Zorgteam
Het Zorgteam van Loyens & Loeff voelt zich helemaal thuis in deze dynamische sector en mag veelvuldig zorginstellingen (zowel cure als care), zorgverzekeraars, toeleveranciers (waaronder ‘medical devices’), start-ups, (buitenlandse) investeerders (zoals banken en private equity) en overheden bijstaan. Ons team van circa 40 specialisten heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend aantal spelers in de zorgsector mogen bijstaan: van verpleeginstelling tot academisch ziekenhuis, van zorgverzekeraar tot leverancier van medisch hulpmiddelen en van MSB tot zorgondernemer of investeerder.

Wij voeren inmiddels de grootste zorgpraktijk van Nederland en hebben jarenlange ervaring op het gebied van advies (bijvoorbeeld over het zorgregulatoire kader en markttoegang), procedures en (vastgoed)transacties in de zorgsector. Het Zorgteam heeft kennis van alles wat er binnen de sub(zorg)-sectoren leeft en is daarom als geen ander in staat om zich te verplaatsen in de ‘belevingswereld’ van de cliënt: van zorgaanbieder op de hoek tot international in de zorgmarkt. Als full service-kantoor, met geïntegreerde fiscale, civiele en notariële aanpak, is alle benodigde expertise onder één dak aanwezig. Hierdoor kunt u met al uw (zorg)vragen bij ons terecht en bent u verzekerd van een doordachte en pragmatische oplossing. Onze hoge mate van specialisatie maakt dat wij snel, efficiënt en creatief kunnen adviseren.

Ons trackrecord is heel divers, maar kenmerkt zich in de regel door zaken die om een multidisciplinaire benadering vragen. Zo hebben we voor een academisch ziekenhuis een innovatieve inkoopstrategie opgezet, maar staan we tevens zorginstellingen bij met vraagstukken omtrent extramuralisering (zorgvastgoed). Ook adviseren wij veelvuldig over de mededingingsrechtelijke en governance aspecten bij samenwerkingen in de zorg, zowel tussen zorgaanbieders onderling als bij de gezamenlijke inkoop van medicijnen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Daarnaast zijn wij voor (buitenlandse) investeerders en zorgaanbieders vaak betrokken bij fusies en overnames in de zorg, waarbij naast ondernemingsrechtelijke vraagstukken ook veelvuldig fiscaal en zorgregulatoir advies noodzakelijk is. Voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders treden wij vaak op voor zaken als materiële controle, inkoopgeschillen en insolventies. Ook zijn wij een veel gevraagd ‘boardroom’-adviseur van zorginstellingen bij governance-vraagstukken (zoals bijvoorbeeld geschillen tussen het ziekenhuis en het MSB).

Door onze expertise zijn de leden van ons team veel gevraagde sprekers op congressen en geven we vaak gastcolleges. We zijn (mede-)initiatiefnemer van de Grotius specialisatieopleiding gezondheidsrecht en van de Register Opleiding voor Compliance Officers in de Zorg. Daarnaast publiceren wij regelmatig op Zorgvisie en in andere vaktijdschriften, en publiceren we Healthbits op onze Healthcare Showcase Page op LinkedIn.

Wat kunt (en mag) u van ons verwachten?

  • Diepgaande kennis van de markt, kennis van uw bedrijfsmodel en van de ontwikkelingen van morgen.
  • Creativiteit: ons team biedt oplossingen en niet (alleen/slechts) antwoorden.
  • Fiscale ‘awareness’ bij juridische vraagstukken (en vice versa).
  • Pragmatisch: kort en krachtig waar het kan, doorwrocht waar het moet.
  • Snelheid: door een groot (gespecialiseerd) team kunnen wij snel leveren.
  • Marktconform tarief: door ons omvangrijke trackrecord en subspecialisatie kunnen wij zeer concurrerend werken.
  • Uitstekende service en bereikbaarheid: korte lijnen, vast aanspreekpunt, binnen een dag kunnen we u vaak al op gang helpen.
  • Delen van ons netwerk en onze kennis levert uw organisatie vele extra’s op.

What others say about us

Legal 500: "Respected healthcare team, best known for representing healthcare insurers in the Netherlands as well as other healthcare organisations and housing associations. Offers a breadth of experience incorporating regulatory advice, competition law and litigation as well as M&A and tax issues in the hospital sector." 

"Clients say: "Loyens & Loeff's service levels are high and urgent issues can be addressed immediately."
Others highlight the department's "high-quality standards," adding that they are "easily accessible, they do what they say, they customise their advice and are very nice to work with."


Meer informatie
Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met een van onze fiscaal of juridisch adviseurs.

Volg ons

Volg onze Healthcare Showcase Page op LinkedIn om op de hoogte te blijven van juridische en fiscale ontwikkelingen in de sector.