Loyens & Loeff

Flexible Reward Plan

De huidige situatie op de arbeidsmarkt is duidelijk: als bedrijven hun beste werknemers aan boord willen houden, moet het arbeidsregime en het verloningssysteem flexibel gemaakt worden en rekening gehouden worden met de noden en wensen van werknemers. Veel werkgevers hebben om die reden flexibele verloningssystemen, zogenaamde ‘Flexible Reward Plan’, geïmplementeerd. Loyens & Loeff speelt hierop in door samen met u een loonpakket samen te stellen wat aansluit op de wensen van uw werknemers en tegelijkertijd zorgt dat het proces wordt vereenvoudigd en u dit geen extra werk oplevert.

Quote Kris De Schutter - artikel " Verloning met warrants en opties wordt ingeperkt" in De Tijd, 2 februari 2018

Verloning met warrants en opties wordt ingeperkt

Lees nu! Flexible Reward Plan – Bekeken vanuit verschillende invalshoeken

 

 

Waarom is een Flexible Reward Plan ontwikkeld?

 

Het Flexible Reward Plan is ontstaan vanuit de zorg dat elke generatie andere noden en behoeften heeft als het gaat om hun beloningspakket. Generatie Y wil koopkracht om een appartement of huis te kopen, jonge ouders kiezen voor een aantal bijkomende vakantiedagen of een grotere bedrijfswagen en oudere werknemers willen veeleer de ‘oude dag veiligstellen’. Het is vanuit die bestaande zorg dat ook de minister van Werk actie heeft ondernomen en een bredere visie rond werkbaar en wendbaar werk en flexibiliteit heeft uitgewerkt. Het is de bedoeling van de regering om werknemers hun eigen carrière te laten bepalen, onder meer door het systeem van tijdsparen en door het systeem van het weggeven van vakantiedagen aan collega’s met zieke kinderen.

 

Wat zijn de voordelen van een Flexible Reward Plan voor uw organisatie?

 

  • Het kunnen aanbieden van een Flexible Reward Plan heeft een positieve invloed op uw employer branding en bij het aantrekken van ‘young potentials’
  • Om beter in te spelen op de behoeften van uw werknemers is de kans groter dat u uw ‘high potentials’ zult behouden
  • Een flexibel verloningspakket is kost-efficiënt
  • Een Flexible Reward Plan geeft u een beter zicht op een carrière ontwikkelingsplan van uw medewerkers

 

Ervaring van een tevreden cliënt

 

Het Employment & Benefits team van Loyens & Loeff heeft voor een financiële instelling in België een nieuw en duurzaam beloningsmodel ontwikkeld voor managers en senior management. Dit beloningsmodel steunt op verschillende pijlers: arbeidsrecht, pensioenen, vennootschapsbelasting, btw, compensation & benefits en contractueel recht.

 

De centrale vraag van de cliënt was helder en concreet: het behouden van de beste medewerkers en nieuwe medewerkers aantrekken. Het beloningsplan dat ontwikkeld werd had als doelstellingen: employability, sustainability en het scherp blijven van ontwikkelen. Hierbij vroeg men speciale aandacht voor:

 

  • Carrièreplanning
  • Vereenvoudiging beloningsbeleid
  • Harmonisatie beloning statussen
  • Kostenbesparing

 

De output van het Employment & Benefits team bestond naast het juridisch advies uit de onderhandelingen met de autoriteiten en het ontwikkelen en implementeren van de documenten en alle roll-out materiaal.

 

Door met ons te werken heeft de cliënt kosten kunnen besparen, vooral op het gebied van sociale zekerheid, en hebben wij samen een innovatief en baanbrekend Flexible Reward Plan kunnen lanceren.

 

Wij staan graag open om met u te bespreken hoe wij samen met u een geschikt verloningsmodel voor uw medewerkers kunnen ontwikkelen.

 

Enkele opiniestukken van onze medewerkers

 

 

Trends Legal Awards

 

Voor het tweede jaar op rij is het Loyens & Loeff Employment & Benefits Team in 2017 bekroond door de Trends Legal Award in de categorie ‘Beste advocatenkantoor in sociaal recht’.

 

Een genoemde reden voor de prijs is het door Loyens & Loeff ontwikkelde beloningssysteem van BNP Paribas Fortis wat ook tot inspiratie diende voor het ‘Werkbaar werk’ beleid van de regering.

 

"De efficiënte en praktische aanpak van het team is weinig gezien", weet een hr-manager. "Loyens & Loeff houdt ons permanent op de hoogte van nieuwe tendensen in het arbeids-, sociale zekerheids- en fiscaal recht. De directe implicatie voor ons eigen personeelsbeleid wordt aangekaart. Het adviseert voordat de problemen opduiken."