Loyens & Loeff

Toezicht financiële markten

Onze praktijk richt zich op regelgeving op het gebied van financiele markten, waaronder het toezicht op banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstrumenten en -fondsen, beleggingsinstellingen en andere financiële instellingen. Daarnaast adviseren wij over de regelgeving voor kapitaalmarkten (eigen en vreemd vermogen), inclusief de door Euronext Amsterdam en andere beurzen gepubliceerde regelgeving. Wij verstrekken advies over de regelgeving die van toepassing is op het aanbieden van nieuwe financiële producten en financiële diensten. Onze experts staan cliënten ook bij wanneer zij door toezichthouders worden gecontroleerd op naleving van de regelgeving. Wij staan cliënten verder bij in juridische procedures, zoals bestuursrechtelijke procedures tegen toezichthouders op de Nederlandse financiële markten.

Onze cliënten zijn nationale en internationale banken, beleggingsfondsen, beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, intermediairs, financieel adviseurs, pensioenfondsen en ondernemingen.