Loyens & Loeff

Energie

Wereldwijd volgen de ontwikkelingen binnen de energiesector elkaar in hoog tempo op. Daar komt bij dat de sector momenteel een verschuiving doormaakt van traditionele naar hernieuwbare energiebronnen. Hoewel het belang van traditionele energiebronnen nog altijd groot is, vervullen ze vandaag de dag een nieuwe rol in een complexer speelveld.

Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor marktpartijen die de steeds grotere uitdagingen op dit gebied het hoofd kunnen bieden en die met het nauwlettende toezicht door toezichthouders, wetgevers, de fiscus, aandeelhouders en andere belanghebbenden kunnen omgaan.

Het energieteam van Loyens & Loeff volgt deze ontwikkelingen op de voet. Ons multidisciplinaire team van energiespecialisten kan u als geen ander adviseren over alle fiscale en juridische aspecten en ondersteunen bij uw zakelijke beslissingen. Daarnaast kunnen wij u, mocht het zover komen, bijstaan en vertegenwoordigen bij geschillen en civiel- en bestuursrechtelijke procedures.

Ons team combineert uitgebreide fiscale en juridische expertise met de slagvaardigheid en deskundigheid van onze integrale transactiepraktijk. Onder andere de volgende voorbeelden getuigen hiervan:

  • Bij M&A-transacties in de energiesector kunnen wij onze cliënten (kopers, verkopers, investeringsbanken, privébeleggers) voorzien van integraal advies, met onder andere aandacht voor: belastingen, wet- en regelgeving, notariële zaken, bestemmingsplannen, vergunningen en aspecten van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht.
  • Wanneer het aankomt op geschillenbeslechting zijn onze cliënten zeer te spreken over onze kennis van de sector. Verder zijn wij betrokken geweest bij zaken die bepalend waren voor het wetgevende en fiscale landschap. Hierdoor kunnen wij u bij een geschil uitstekend en tot op het allerhoogste niveau vertegenwoordigen.
  • In de sector spelen zeer specifieke fiscale overwegingen. Wij kunnen uw afdeling Fiscale Zaken ondersteunen bij het efficiënt fiscaal (her)structureren van energiebeleggingen, het beoordelen van de belastingdruk in projectramingen of het komen tot overeenstemming tijdens complexe onderhandelingen met de fiscus.
  • Bij energieprojecten vertrouwen onze cliënten (zowel ontvangers als verstrekkers van kapitaal) op ons om projectdocumentatie en aspecten van regelgeving effectief te vertalen richting de bank. Zo waren wij betrokken bij talloze projecten voor hernieuwbare energie, waaronder offshore en onshore windmolenparken, biomassacentrales, warmtekrachtcentrales en zonne-energieprojecten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met een van onze energiespecialisten. U kunt ons ook een e-mail sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

  Volg onze Energy Showcase Page op LinkedIn om op de hoogte te blijven van fiscale en juridische ontwikkelingen in de energiesector.

 


What others say about the team

Chambers & Partners HNW: "Clients highlight the department's reactivity and pragmatic approach and describe the team as "economically-oriented". Clients also laud the team's knowledge and flexibility and draw particular attention to the firm's leading reputation in project finance."