Loyens & Loeff

Corporate Governance

Hoewel gedegen corporate governance essentieel is voor elk bedrijf en elke organisatie, vormt het bijhouden en naleven van de bijbehorende juridische, administratieve en rapportagevereisten vaak een flinke uitdaging. Het Corporate Governance Team van Loyens & Loeff helpt cliënten de laatste ontwikkelingen in relevante wetgeving en codes altijd een stap voor te zijn.

Assistentie bij het doorvoeren van passende governanceoplossingen in akten van oprichting, bedrijfsvoorschriften en beleidsregels, is – net als advies over de toepassing van governance-eisen – onderdeel van onze corebusiness. Ook adviseren wij over aanverwante onderwerpen, zoals belangenverstrengeling, aansprakelijkheid, risicobeheer, compliance, fraude, financieel toezicht, mededingingsrecht, bezoldiging, rapportageverplichtingen, tax control frameworks en horizontaal toezicht.

In ons multidisciplinaire team slaan specialisten uit de hele organisatie de handen ineen om u een volledig integrale oplossing te bieden voor uw verplichtingen op het gebied van corporate governance. Wij benaderen dit complexe juridische landschap op een heldere en pragmatische wijze, waarbij uw bedrijfsdoelstellingen voorop staan.


Herziene Corporate Governance Code
Klik hier voor een overzicht van de bepalingen van de herziene Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd op 8 december 2016 door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Ook vindt u hier de overeenkomstige bepalingen van de huidige Corporate Governance Code, en een korte toelichting op de wijzigingen.