Loyens & Loeff

Automotive

Als autofabrikant, OEM, importeur, dealer, autoleasemaatschappij, onafhankelijke reparateur of andere speler in de automobielbranche heeft u te maken met stevige internationale concurrentie. Bovendien hebben de in economisch opzicht magere jaren, die wij inmiddels achter ons hebben, geleid tot ingrijpende maatregelen door Europese toezichthouders. De impact van deze ontwikkelingen op uw toekomstige bedrijfsbeleid, strategieën en besluitvorming kan aanzienlijk zijn. Daarom brengt Loyens & Loeff alles wat u op fiscaal en juridisch gebied nodig heeft om deze uitdagingen het hoofd te bieden, onder één dak samen.

Ons multidisciplinaire team dat zich uitsluitend en specifiek heeft toegespitst op de automobielsector kan snel en efficiënt schakelen en helpt u de juiste koers uit te zetten voor het veranderende regelgevingslandschap dat tegenwoordig talloze facetten van uw branche reguleert. Als u de hulp van Loyens & Loeff inschakelt, kunt u rekenen op een deskundig team van professionals, die op strategische en zorgvuldige wijze zijn geselecteerd uit de verschillende praktijkgroepen van het bedrijf. U profiteert daarmee van de integrale dienstverlening en diepgaande kennis van een team dat zich volledig heeft toegelegd op uw bedrijfsvoering.

Het Automotive Team van Loyens & Loeff opereert zowel nationaal als internationaal en is uw ‘one-stop-shop’ voor fiscale en juridische oplossingen. Ons internationaal bereik maakt het ook mogelijk dat wij de immer voortgaande technologische ontwikkelingen en mondiale kwesties die uw bedrijfsvoering beïnvloeden een stap voor kunnen blijven. Onze dienstverlening omvat meerdere onderwerpen, waaronder overeenkomsten, aspecten van de interne organisatie, compliance & risicobeheer, alsook geschillenbeslechting. Met welk vraagstuk u ook te maken krijgt, wij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Overeenkomsten
  Onze werkzaamheden strekken zich uit van agentschap- en commissionaire overeenkomsten tot licentieovereenkomsten, ICT-contracten, R&D-afspraken en leaseovereenkomsten. Wij werken onder andere aan herstructureringsovereenkomsten en franchiseovereenkomsten, maar ook exclusieve & selectieve distributieovereenkomsten. Ook stellen wij richtlijnen op met betrekking tot precontractuele informatieverplichtingen.
 • Interne organisatie
  Wij houden ons bezig met het arbeidsrecht, aanmoedigingspremies (inclusief de fiscale gevolgen ervan), beloning, transfer pricing in intragroepovereenkomsten, corporate housekeeping, corporate finance, vastgoed en overeenkomsten met externe dienstverleners.
 • Compliance & risicobeheer
  Wij leveren ondersteuning bij de naleving van regelgeving inzake eerlijke handelspraktijken, Europese mededingingsregels en fusiecontrole. Andere aandachtsgebieden zijn gegevensbescherming en privacy, parallelinvoer, productaansprakelijkheid en terugroepacties, marktpraktijken, directe belastingen en beloningen in natura aan medewerkers. Verder verleent ons team ondersteuning bij zaken zoals fiscale stimuleringsregelingen, procedures omtrent belastingafspraken, btw en auto van de zaak, douane- en internationale handelskwesties en milieuvergunningen.
 • Geschillenbeslechting
  Wij zetten ons in voor de bescherming, exploitatie en handhaving van intellectueeleigendomsrechten en kunnen u bijstaan bij belastingcontroles, fiscale procesvoering, uitdiensttreding en conflicten over aanmoedigingspremies en werktijd. Andere kwesties waarbij wij u kunnen bijstaan, zijn de beëindiging van commerciële overeenkomsten, niet-naleving van contracten, schikkingsovereenkomsten en arbitrage & bemiddeling. 

Meer informatie
Neem contact met ons op om te zien of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Volg ons

Volg onze Automotive Showcase Page op LinkedIn om op de hoogte te blijven van fiscale en juridische ontwikkelingen in de automotive sector.