Loyens & Loeff

Bestuursrecht

De overheid speelt in het dagelijks leven een bijzonder belangrijke, zeer veranderlijke rol, die steeds groter lijkt te worden. Bedrijven komen bij de uitoefening en uitbreiding van hun activiteiten steeds vaker in contact met de overheid. Soms treedt de overheid daarbij op als partner, soms als wederpartij. In beide gevallen is degelijke juridische bijstand onmisbaar om een optimaal resultaat te behalen. Loyens & Loeff kan deze bijstand in elk stadium van de ontwikkeling, de uitvoering of eventueel het geschil (zowel voor, tegen als met de overheid) bieden.

Op elke bestuursrechtelijke vraag een antwoord
Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding bij alle vraagstukken en procedures op het gebied van bestuursrecht. Bijvoorbeeld in het kader van overheidsbesluiten (zoals subsidies en vergunningen), maar ook bij schade door overheidshandelen, bij het verkrijgen van toestemmingen of toelatingen, of wanneer u wordt geconfronteerd met handhaving en/of toezicht. Hierbij assisteren wij niet alleen bij het procederen, maar ook met het geven van strategisch advies ten aanzien van het voortraject.

Een (kleine) greep uit de vele werkzaamheden die door ons team worden verricht:

  • De begeleiding bij het aanvragen en het verkrijgen van subsidie door ondernemingen en instellingen en eventueel het procederen in bezwaar en beroep tegen subsidiebesluiten.
  • Het adviseren ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie van nieuwe (hoofd)vestigingen van bedrijven waarbij - soms samen met de (lokale) overheid - de publiekrechtelijke aspecten van de ontwikkeling zo efficiënt en duidelijk mogelijk worden vastgelegd (al dan niet samen met onze specialisten van vastgoed en omgevingsrecht).
  • Het voeren van procedures namens een of meer ondernemingen/instellingen in specifieke branches (zoals de farmaceutische industrie, zorg, voedingsmiddelen, woningcorporaties of vervoer) tegen handelingen van de overheid (zoals nieuw beleid of regelgeving, intrekking van toelatingen et cetera).
  • Het adviseren omtrent en het optreden in rechte ten aanzien van handhavingstrajecten door toezichthouders waarbij ondernemingen worden aangesproken wegens overtreding van wettelijke of vergunningsvoorschriften (zoals op het gebied van omgevingsrecht, Drank- en horecawetvereisten en bouw- en brandveiligheid).
  • De begeleiding van bedrijven (al dan niet in samenwerking met de lokale overheid) bij het verkrijgen van toelatingen/vergunning om bepaalde activiteiten uit te voeren.
  • Het (met spoed) begeleiden van ondernemingen bij incidenten of ongevallen (bijvoorbeeld op milieurechtelijk gebied) waarbij bestuurlijke of zelfs strafrechtelijke handhaving dreigt (al dan niet samen met onze specialisten van corporate investigations).
  • Het adviseren over de wijze waarop dient te worden omgegaan met internationale sancties in het handelsverkeer (tegen bijvoorbeeld Rusland of Iran).
  • Het adviseren en procederen over het vergoed krijgen van schade die door een overheid is veroorzaakt wegens rechtmatig handelen, bijvoorbeeld in het geval dat een burger of onderneming schade lijdt ten gevolge van een gewijzigd bestemmingsplan.
  • Het adviseren en eventueel procederen ten aanzien van openbaarmakingsvraagstukken, waarbij een onderneming of overheid wordt geconfronteerd met de (mogelijke) openbaarmaking van bepaalde bedrijfsgegevens.

Werkwijze
Zowel voor algemeen bestuursrechtelijke procedures (zoals handhaving, bezwaar en beroep) als voor specifiek bestuursrechtelijke aspecten zoals subsidierecht, specifieke sectorale wetgeving en vergunningstrajecten en openbaarmakingsaspecten vindt u bij ons steeds de juiste expertise. Ook ten aanzien van zaken die zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtrechtelijke componenten bevatten, zoals het contracteren, adviseren of procederen over milieurecht, ruimtelijke ontwikkelingen, bouwen en energie, kunnen wij (in samenwerking met onze specialisten van overheidsprivaatrecht) één gespecialiseerd team voor u samenstellen. Daarnaast staan wij Loyens & Loeff u gevraagd en ongevraagd bij door u op de hoogte te houden van de voor u relevante ontwikkelingen, door middel van hoogwaardige en relevante nieuwsberichten, publicaties en seminars.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met een van onze juridisch adviseurs.