Loyens & Loeff

Wendy Terporten

Visitors address

Blaak 31
3011 GA Rotterdam
The Netherlands

Wendy Terporten

  • Tax adviser
  • Senior associate

Wendy Terporten, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Employment & Benefits. Zij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeid met een bijzondere interesse voor migratierecht. Wendy adviseert werkgevers over de verplichtingen ten aanzien van tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen voor werkgevers en werknemers op het gebied van o.a.de kennismigrantenregeling, de nationale concernregeling, de Europese BlueCard en de ICT-richtlijn. Daarnaast adviseert zij werkgevers over de aspecten van het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar het buitenland met betrekking tot loonbelasting, inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, 'assignment policies', salarissplitsingen en 30%-regeling. Wendy is tevens auteur van het SalarisMagazine en schrijft regelmatig artikelen over migratierecht.