Loyens & Loeff
Date
22-02-2018

Tip 38 voor u en uw onderneming – Opletten met de LIMOSA-meldingsplicht

Kernpunten

  • Ga na of er een LIMOSA-meldingsplicht is ( uitzondering?).
  • Is er een LIMOSA-meldingsplicht, controleer dan of de werknemer een meldingsbewijs bij zich heeft.
  • Kan dit niet voorgelegd worden, maak hier dan melding van bij de overheid, zo blijft u zelf in regel.

______________________________________________________

U herkent het wel, u doet met uw onderneming beroep op diensten van een buitenlandse dienstverlener. Die stuurt vervolgens één of meerdere van zijn werknemers naar uw onderneming om de overeengekomen werken uit te voeren. De vraag die zich dan stelt is te weten of deze buitenlandse werknemers een “LIMOSA-meldingsbewijs” bij zich (moeten) hebben.

Het is vaak onderbelicht, maar er geldt in België een LIMOSA-meldingsplicht van buitenlandse werknemers (en ook zelfstandigen) die tijdelijk of deeltijds in België een activiteit komen uitoefenen. Na het melden ontvangt de werknemer een meldingsbewijs (LIMOSA-1) wat hij steeds bij zich moet hebben.

De meldingsplicht zelf ligt bij de buitenlandse onderneming en dient te gebeuren voorafgaand het begin van de werkzaamheden.

Dit lijkt dus geen probleem voor uw onderneming te zijn. Of toch ? U moet namelijk nagaan of deze werknemer bij aankomst op uw bedrijf beschikt over dit meldingsbewijs. Is dat niet het geval, dan dient u dat zelf te melden aan de overheid. Doet u dat niet, dan riskeert u een geldboete tot EUR 4.000 per buitenlandse werknemer in overtreding.

Op de meldingsplicht gelden tal van uitzonderingen. Zo is er geen meldingsplicht voor onder meer vergaderingen, assemblagewerken of dringende herstellingswerken wanneer de aanwezigheid in België niet langer duurt dan respectievelijk 60, 8 en 5 dagen.

Het is in eerste instantie van belang na te gaan of een uitzonderingscenario van toepassing is. Is dat niet, dan moet u het meldingsbewijs vragen alvorens de werkzaamheden te laten starten. Wij bekijken dit graag samen met u.

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Gunther Valkenborg via +32 2 743 43 39 of gunther.valkenborg@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.