Loyens & Loeff
Date
15-02-2018

Tip 37 voor u en uw onderneming – Oneerlijke concurrentie in de kiem gesmoord als alternatief

Kernpunten

  • Voorzie een niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.
  • Beding moet beperkt zijn in tijd, tot een bepaalde regio en voor soortelijke activiteiten.
  • Ook teruggave van gegevens, gebruiksverbod en stopzetting van de afwerving vragen, naast schadevergoeding.

______________________________________________________

Jos, uw handelsvertegenwoordiger, verliet met slaande deuren uw bedrijf en heeft gezworen wraak te nemen. Na zijn vertrek bellen een aantal klanten om te zeggen dat Jos hen belt en telkens 5% goedkoper uw goederen wil verkopen.

In de arbeidsovereenkomst met de opvolger van Jos, uw nieuwe handelsvertegenwoordiger heeft u een niet-concurrentiebeding ingeschreven dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden:

  1. Het is beperkt in de tijd tot 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst;
  2. Het betreft een verbod op soortgelijke activiteiten;
  3. Het is beperkt tot de regio waar de vertegenwoordiger actief is.

Het beding zal weliswaar geen toepassing vinden als u de werknemer ontslaat met een opzegtermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding, maar biedt nu toch een minimale bescherming.

Naar Jos toe wil u ook reageren. Hiervoor heeft u wel degelijk een juridische kapstok: het verbod van oneerlijke concurrentie. Eerlijke concurrentie mag uiteraard steeds, maar als een werknemer klantenlijsten met gehanteerde prijslijsten niet teruggeeft en gebruikt, is dit oneerlijk en kan u actie nemen:

  1. U vraagt schadevergoeding. Vaak is dit niet afdoende en is bijkomende actie vereist.
  2. Meer efficiënt en voor zover u over een sterk dossier beschikt: vraag in kortgeding de teruggave van de gegevens en een gebruiksverbod en de stopzetting van de afwerving. Om dit af te dwingen vordert u ook een dwangsom. Tegelijkertijd maakt u een zaak ten gronde aanhangig om de oneerlijke praktijken te laten bevestigen en de acties in kortgeding te horen bevestigen.

Recht is dus soms toch rechtvaardiger dan u denkt!

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Kris De Schutter via +32 2 700 10 13 of kris.de.schutter@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.