Loyens & Loeff

Permanente educatie voor bedrijfsfiscalisten

Location

Rotterdam

Date
Starts : 31-10-2016 16:00
Finishes at : 31-10-2016 18:00

Loyens & Loeff organiseert permanente-educatiebijeenkomsten voor bedrijfsfiscalisten. Door deel te nemen kunt u voldoen aan de opleidingsverplichting voor NOB-leden van twintig uur per jaar. Het programma bestaat in beginsel uit tien vaktechnische bijeenkomsten van twee uur. Deze worden afwisselend op onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam verzorgd.

Tijdens de bijeenkomst op 31 oktober 2016 worden de wijzigingen in de sfeer van de innovatiebox besproken, zoals deze in het Belastingplan 2017 zijn voorgesteld.

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de innovatiebox vormt de Nederlandse implementatie van Actiepunt 5 van het BEPS-project van de OESO. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking met ingang van 1 januari 2017. Voor kwalificerende immateriële activa die zijn voortgebracht voor 30 juni 2016 voorziet het wetsvoorstel in overgangsrecht.

Sprekers: Tim van Straaten en Rick van der Velden

Er worden aparte uitnodigingen verstuurd voor elke bijeenkomst, hierin vermelden wij het onderwerp en de sprekers. Wanneer u of één van uw collega's de uitnodigingen voor de permanente-educatiebijeenkomsten niet ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn in het bijwonen, neem dan contact op met events@loyensloeff.com. We kunnen u dan opnemen in de genodigdenlijst.

Expertise