Loyens & Loeff

Overhedenlunch

In-house speakers
Location

Locatie 23 oktober 2018
Loyens & Loeff
Blaak 31
3011 GA Rotterdam

Locatie 25 oktober 2018
Loyens & Loeff
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

Date
Starts : 23-10-2018 12:00

Op dinsdag 23 oktober 2018 en donderdag 25 oktober 2018 organiseren wij de overhedenlunch– waarbij wij zullen ingaan op de impact van de energietransitie voor gemeenten.

Gemeenten hebben voor de energietransitie (door de vaststelling van het Klimaatakkoord) een regierol toebedeeld gekregen. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe dit gestalte wordt gegeven en hoe zij, gelet op het publiekrechtelijk kader, de energietransitie zo goed mogelijk in goede banen kunnen leiden. De lunch zal onder meer in het teken staan van wat er afgesproken is in het Klimaatakkoord, en welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn vastgesteld/er aankomen om daaraan uitvoering te geven. Daarbij is er aandacht voor de rol van warmte en afschaffen van de aansluitplicht van gas.

Sprekers
De presentatie wordt verzorgd door Léone Klapwijk, Tosca van Halsema en Redmar Damsma. Léone is gespecialiseerd in het energierecht en werkzaam bij de Praktijkgroep Litigation en Riskmanagement. Tosca specialiseert zich in het (ruimtelijk) bestuursrecht en is werkzaam bij de praktijkgroep Mededinging & Overheid. Redmar zal ingaan op de rol van het aanbestedingsrecht bij de aanleg van infrastructuur voor hernieuwbare energie. Redmar is gespecialiseerd in o.a. het aanbestedingsrecht en werkzaam bij de praktijkgroep Mededinging & Overheid.

Ontvangst
12.00-13.30 uur
De inloop voor deze bijeenkomst is om 11.45 uur, waarbij zoals gebruikelijk broodjes voor u klaarstaan.

Locatie 23 oktober 2018
Loyens & Loeff
Blaak 31
3011 GA Rotterdam

Locatie 25 oktober 2018
Loyens & Loeff
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

Wij hopen u op dinsdag 23 oktober of donderdag 25 oktober a.s. op ons kantoor in Rotterdam of Amsterdam te mogen verwelkomen.

Voor meer informatie of mocht u zich hiervoor willen aanmelden, kunt u contact opnemen met Tosca van Halsema.

Expertise