Loyens & Loeff

Havenseminar 2016

External speakers
  • Bas Janssen (directeur Deltalinqs) Yvonne van der Laan (directeur Industrie, Port of Rotterdam) Michiel Denkers (directeur Mededinging, ACM)
Location

Loyens & Loeff
Blaak 31
3011 GA Rotterdam

Date
Starts : 02-11-2016 15.15
Finishes at : 02-11-2016 20.00


 

De Rotterdamse haven staat voor grote veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, duurzaamheid en veiligheid. Daarbij is samenwerking tussen bedrijven van groot belang om snel en efficiënt te kunnen opereren. De juridische grenzen aan deze samenwerking zijn vaak onduidelijk, met potentieel verstrekkende gevolgen. Zo heeft de ACM onlangs nog gewaarschuwd dat samenwerking in de haven niet tot oneerlijke concurrentie mag leiden.

In dit kader organiseert Loyens & Loeff in samenwerking met Deltalinqs het Havenseminar 2016, dat in het teken staat van de juridische grenzen aan samenwerking in de haven. Deelname aan het seminar staat open voor ondernemers, CEO’s, CFO’s, bedrijfsjuristen, bedrijfsfiscalisten en beleidsmedewerkers werkzaam in de havensector. Keynote sprekers zijn Yvonne van der Laan (directeur Industrie, Port of Rotterdam) en Michiel Denkers (directeur Mededinging, ACM). Zij gaan in op de noodzaak tot samenwerking in een veranderende Rotterdamse haven en de juridische spelregels die daarbij volgens de toezichthouder gelden.

Voorafgaand aan het seminar is het mogelijk om deel te nemen aan rondetafelgesprekken telkens bezien vanuit het perspectief van de havensector.

 

Programma 2 november 2016

15.15-16.15  Rondetafelgesprekken (optioneel) 
16.15-16.45 Ontvangst en koffie
16.45-17.00 Opening en introductie door Bas Janssen, directeur Deltalinqs
17.00-17.30  Yvonne van der Laan, directeur Industrie, Port of  Rotterdam, over de noodzaak van samenwerking in de haven
17.30-18.00 Michiel Denkers, directeur Mededinging ACM, over samenwerking in  de haven vanuit het perspectief van de toezichthouder
18.00-20.00 Rotterdamse havenborrel

 

Rondetafelgesprekken (geef uw vookeur aan via het aanmeldformulier)

 

Corporate governance
door Niek Zaman, Loyens & Loeff

Corporate governance is een levendig onderwerp dat in alle bedrijfstakken van de haven aan de orde is (of zou moeten zijn). Niek Zaman (hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden) spreekt tijdens deze ronde tafel over de laatste ontwikkelingen in het kader van corporate governance en met name ook over de rol van de toezichthouder binnen het vennootschapsrecht.

 

Dataprotectie
door Marc de Jong Luneau, Northwave en Kim Lucassen, Loyens & Loeff

De Rotterdamse haven wordt steeds slimmer. Innovaties en nieuwe technologie bieden de gelegenheid om mee te blijven doen in de wereld. Maar met nieuwe kansen dienen zich ook nieuwe bedreigingen aan. De risico’s rondom cybercriminaliteit en privacyregels verdienen daarom uw aandacht.

Marc de Jong Luneau van Northwave en Kim Lucassen, advocaat bij Loyens & Loeff, praten tijdens deze ronde tafel met u over technische en juridische aspecten van cybersecurity en gegevensbescherming. Hoe houd je hackers buitengaats en hoe reageer je als er toch een incident plaatsvindt?

 

Mededinging
door Marc Custers, Loyens & Loeff

De Europese Commissie en de ACM hebben bijzonder veel aandacht voor de havensector. Niet verwonderlijk, want alle aspecten van het mededingingsrecht spelen een belangrijke rol bij activiteiten in de haven. De vraag is dan wat wel en niet is toegestaan op grond van het mededingingsrecht, en wat de gevolgen kunnen zijn bij een overtreding van de regels. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden komt tijdens deze ronde tafel onder meer aan de orde:

  • Wanneer leidt samenwerking tot een beperking van de concurrentie en welke vormen van samenwerking zijn geoorloofd?

  • Wanneer beschikt een partij over een economische machtspositie en wanneer wordt misbruik van die positie gemaakt?

  • Wanneer leidt de totstandkoming van een joint venture tot een ongeoorloofde beperking van de concurrentie?

  • Wanneer mag de overheid steun geven aan havenbedrijven en wanneer is dit verboden?

  • Welke risico’s lopen havenbedrijven als de regels worden overtreden?

 

Fiscale actualiteiten
door Ton Stevens en Marcel Buur, Loyens & Loeff

Wat zijn de belangrijkste fiscale ontwikkelingen voor u als havenondernemer? Tijdens deze ronde tafel praten prof. Ton Stevens en Marcel Buur, beiden verbonden aan het Haven- en Scheepvaartteam van Loyens & Loeff, u graag bij. Daarbij zullen in ieder geval aan bod komen de voorgestelde maatregelen in het kader van BEPS, ATAD en het Belastingplan 2017. Te denken valt aan de voorgestelde wijzigingen in de innovatiebox, de deelnemingsvrijstelling, beperking van renteaftrek en staatssteun. Verder zal worden ingegaan op de voor u mogelijke impact van het eerder dit jaar ingevoerde nieuwe communautaire douanewetboek. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen over fiscale punten waar u in de praktijk tegenaan loopt. Kortom: deze ronde tafel mag u als havenondernemer niet missen!

Juristen en fiscalisten kunnen bij deelname aanspraak maken op opleidingspunten.  

 

Offices