Loyens & Loeff

Employment & Benefits Update seminar

Location

Loyens & Loeff Amsterdam
Donderdag 14 maart 2019
13:30 – 17:00

Loyens & Loeff Rotterdam
Donderdag 21 maart 2019
13:30 – 17:00

Date
Starts : 14-03-2019 13:30

Benieuwd naar de laatste trends in het arbeidsrecht, pensioenrecht, de sociale verzekeringen en loonheffingen? Kom naar de jaarlijkse bijeenkomst van onze praktijkgroep Employment & Benefits! In ongeveer een uur bent u weer geheel up to date over de laatste ontwikkelingen, waaronder de fiscale en civiele aspecten van flexibilisering van arbeidsrelaties en platformarbeid.

Na de plenaire bijeenkomst gaan wij graag tijdens een break-out sessie met u de diepte in. Een aantal van de volgende onderwerpen zal, afhankelijk van uw voorkeur, aan bod gaan komen:

1.   Dossieropbouw bij disfunctionerende werknemers: tips & tricks.
2.   De zieke werknemer: het doorlopen van een goed proces en hoe zit het met de 
      transitievergoeding na 2 jaar ziekte?
3.   Pensioenrecht: het wijzigen van de pensioenregeling; een stappenplan.
4.   Overname van personeel: waaraan moet in het kader van overgang van
      onderneming 
      vanuit fiscaal en civiel perspectief worden gedacht?
5.   Medezeggenschapsrecht: actualiteiten, waaronder de mogelijkheid om 
      arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad in plaats van bij cao overeen te
      komen.
6.   Risicobeheersing – bent u ‘in control’ van de loonheffingsaspecten van uw
      onderneming?
7.   Brexit – de fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten.

Wij organiseren het seminar zowel in Amsterdam als Rotterdam. Noteert u alvast de datum van uw voorkeurslocatie in uw agenda?

Data en locatie
Loyens & Loeff Amsterdam
Donderdag 14 maart 2019
13:30 – 17:00

Loyens & Loeff Rotterdam
Donderdag 21 maart 2019
13:30 – 17:00

Programma
13:30 – 14:00     Ontvangst
14:00 – 15:15     Plenaire bijeenkomst: algemene update – trends & ontwikkelingen
15:00 – 15:15     Korte pauze en ontvangst in break-out sessies    
15:15 – 16:15     Break-out sessies 
16:15 –  …....      Plenaire afronding met borrel

 
Voor wie is deze bijeenkomst met name bedoeld?
In-house juristen, HR / P&O managers en medewerkers, bedrijfsfiscalisten en pensioenadviseurs, werkzaam bij cliënten van Loyens & Loeff.
Uiteraard zijn andere medewerkers van cliënten van Loyens & Loeff die bij hun werk in aanraking komen met de fiscale en juridische aspecten van het arbeidsrecht ook van harte welkom.