Loyens & Loeff

Compliance Seminar 2017

External speakers
  • mr. Roland Notermans, gastspreker NUX Compliance Consultancy
Location

Loyens & Loeff Amsterdam

Fred. Roeskestraat 100

1076 ED Amsterdam

Date
Starts : 24-01-2017 13.30
Finishes at : 29-11-2016 17.00

De groeiende belangstelling, niet alleen in de politiek, maar bij alle stakeholders, voor de wijze waarop ondernemingen wet- en regelgeving naleven leidt ertoe dat compliance hoog op de agenda staat bij menige onderneming. Het is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk dat ondernemingen inzicht hebben in de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is, de risico’s kunnen inschatten bij niet-naleving hiervan en maatregelen kunnen treffen om deze risico’s te beperken.

Op dinsdag 24 januari organiseert Loyens & Loeff een seminar waarin wij u graag bijpraten over een aantal hot topics op het gebied van compliance. Onderwerpen als anti-corruptie due diligence, tips ter voorkoming van mededingingsinbreuken en de verplichte klokkenluidersregeling komen aan bod. Hieronder treft u het volledige programma aan.

Naast inhoudelijke verdieping, is het seminar uiteraard ook een mooie gelegenheid om met vakgenoten praktijkervaringen uit te wisselen.

Programma

13:30  Ontvangst, koffie & thee
14:00   Opening, door mr. Sidney Berendsen
14:05 Compliance en effectieve communicatie, door mr. Roland Notermans, gastspreker NUX Compliance Consultancy
14:50 Anti-corruptie due diligence, door mr. drs. Susanne van Breukelen,
mr. Jan-Berend Möller
15:10 Pauze
15:25 Tax compliance, door mr. Thies Sanders
15:45 Risico’s overtreding mededingingsrecht groter dan ooit,
door mr. dr. Marc Wiggers, mr. Natasja Brusik
16:05 Pauze
16:20 Verplichte klokkenluidersregeling, door  mr. Hermine Voûte
16:40 De gevolgen van de vierde anti-witwasrichtlijn voor uw organisatie, door prof. mr. Kitty Lieverse, mr. Marije Louisse
17:00 Afsluiting en borrel