Loyens & Loeff

Seminar 'Meldplicht Datalekken: 1 jaar later en de GDPR' - Amsterdam 26 januari 2017

In-house speakers
External speakers
  • de heer W. Klinkhamer en mevrouw Ten Kroode
Location

Loyens & Loeff Amsterdam
Fred. Roeskestraat 100
Amsterdam

Date
Starts : 26-01-2017 14:30u
Finishes at : 26-01-2017 18:00u

Graag nodigen ZIVVER en het Zorgteam van Loyens & Loeff u uit voor het seminar ‘Meldplicht Datalekken: 1 jaar later en de GDPR’ op 26 januari aanstaande te Amsterdam.

Op 1 januari 2016 werd de Meldplicht Datalekken geïntroduceerd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Inmiddels zijn we één jaar verder en zijn er ruim 5.000 datalekken gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tientallen onderzoeken ingesteld naar aanleiding van de meldplicht en kondigde aan dat de eerste boetes binnenkort zullen vallen.

Ook voor de (zorg)praktijk heeft de meldplicht veel gevolgen gehad. Nieuw beleid moest worden opgesteld, personeel moest worden getraind en veel bedrijven en instellingen zijn geconfronteerd met de eerste datalekken. Ook in de GGZ kan een datalek gevolgen hebben. Hoe gaat een bestuurder hiermee om? Welke gevolgen kan dit hebben? Mevrouw Ten Kroode, bestuursvoorzitter van GGZ Rivierduinen, zal dit toelichten tijdens het seminar. Naast haar allround bestuurlijke ervaring, in o.a. de zorg, heeft zij ruime ervaring in het verder brengen van digitale dienstverlening. In 2008 werd zij gekozen tot ICT Personality van dat jaar.

Gelet op de hoge boetes en reputatieschade die een datalek kan meebrengen, is een belangrijke vraag: Kan een datalek worden voorkomen? Het antwoord hierop zal worden gegeven door drs. Wouter Klinkhamer van Zivver.

Kim Lucassen en Joanne Zaaijer van het Zorgteam en het Data Protection & Privacy Team van Loyens & Loeff zullen kort het wettelijk kader behandelen en een vooruitblik geven op de meldplicht datalekken onder de nieuwe privacy verordening: de EU General Data Protection Regulation.

Programma 26 januari 2017

14.30 - 15.00 Ontvangst  
15.00 - 15.30 Opening door mrs. Kim Lucassen en Joanne Zaaijer 
15.30 - 16.00    Ervaringen en praktijkvoorbeeld van deskundige uit de zorgsector
16.00 - 16.30   Zijn datalekken te voorkomen? Door drs. Wouter Klinkhamer
16.30 - 17.00   Afsluiting en vooruitblik GDPR (Kim Lucassen en Joanne Zaaijer)       
17.00 – 18.00   Borrel 

 

Voor vragen over het seminar kunt u terecht bij Eelke van der Ree van het Zorgteam van Loyens & Loeff. 

Meld uzelf aan door te klikken op de aanmeldknop hieronder. Via het formulier kunt u ook een collega voor het seminar aanmelden. U ontvangt per omgaande een bevestiging van uw aanmelding. Een week vooraf ontvangt u nog een officiële bevestiging met informatie over de route en parkeren.

Wij kijken uit naar uw komst!