Loyens & Loeff

Residentieel vastgoed

De woningmarkt vraagt om bijzondere expertise. Vooral de huurwoningmarkt is onderhevig aan veel dwingendrechtelijke wet- en regelgeving, die regelmatig wijzigt. Bij aan- of verkoop van huurwoningen en tijdens de exploitatieperiode kan deze gewijzigde wet- en regelgeving een enorme impact hebben op uw besluitvorming of uitvoeringsagenda. De juristen en fiscalisten van Loyens & Loeff zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u voorzien van alle relevante juridische en fiscale aspecten. Huurwetgeving, notariële aspecten (zoals erfpacht, splitsingen en VvE’s), ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen en vergunningen), dispositietrajecten (zowel complexgewijze als individuele uitpondingen) en de regelgeving omtrent verkoop van huurwoningen door woningcorporaties komen hierbij aan de orde.