Loyens & Loeff

Inval Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Heeft u te maken met een inval van de Autoriteit Persoonsgegevens? Zoek dan direct juridische hulp, zodat uw rechten tijdens de inval worden beschermd.

De advocaten van Loyens & Loeff staan voor u klaar. Loyens & Loeff beschikt over een groot team met veel ervaring in het begeleiden van invallen. Onze invalexperts weten precies wat uw rechten zijn en bewaken deze gedurende het gehele proces.

Inval door de Autoriteit Persoonsgegevens?

Bel ons direct op +31 10 224 64 16.

 

 

Bekijk het filmpje en weet binnen 2 minuten wat u moet doen bij een inval door de AP.

Lees het stappenplan bij een inval door de AP

Receptie

 1. Vraag om legitimatie van de ambtenaren van de AP.
 2. Noteer de naam van de ambtenaar van de AP en de overige gegevens die op de legitimatie staan.
 3. Controleer of de ambtenaren van de AP zijn.
 4. Noteer de tijd van binnenkomst van de ambtenaren van de AP.
 5. Vraag een kopie van de bedrijfsbezoekopdracht aan de ambtenaren van de AP.
 6. Informeer de verantwoordelijke persoon (of personen) binnen uw bedrijf.
 7. Controleer of er een vrije (vergader)kamer is, waarin zich geen dossiers of computers bevinden.
 8. Geef de locatie van de vergaderkamer door aan de verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf.
 9. Laat de ambtenaren zo snel mogelijk na hun aankomst ophalen bij de receptie en naar de vergaderkamer brengen.

Hoofdverantwoordelijke

 1. Bel een advocaat: +31 10 224 64 16.
 2. Belemmer het onderzoek van de AP niet.
 3. Vraag de ambtenaren van de AP de komst van uw advocaat af te wachten.
 4. Vraag de ambtenaren van de AP naar het doel van het onderzoek.
 5. Vraag om een kopie van de bedrijfsbezoekopdracht van de AP (als dit niet al door de receptie is gedaan).
 6. Zorg dat iemand binnen uw bedrijf de ambtenaren van de AP monitort tijdens het bedrijfsbezoek.
 7. Geef alleen in aanwezigheid van een advocaat antwoord op vragen van de ambtenaren van de AP.
 8. Maak een verslag van het bedrijfsbezoek tot het moment dat uw advocaten arriveren.
 9. Maak of vraag kopieën van alle documenten die de ambtenaren van de AP willen meenemen of waar zij kopieën van maken.

Wat zijn de bevoegdheden van de AP?

 1. De ambtenaren van de AP mogen zonder toestemming toegang verkrijgen tot alle bedrijfsruimten, waaronder alle middelen (zoals computers etc.) waarmee persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. De ambtenaren mogen vragen stellen aan u en uw medewerkers. Het is raadzaam om in aanwezigheid van een advocaat te antwoorden.
 3. De ambtenaren mogen inzage vorderen in alle informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.
 4. De ambtenaren mogen bedrijfsruimten en voorwerpen verzegelen. Let op, het verbreken van zegels – ongeacht door wie (schoonmakers, bewakers etc.) – kan leiden tot hoge boetes.