Loyens & Loeff

Hotelvastgoed

Door met alle facetten van vastgoedtransacties rekening te houden, zorgt u voor een duidelijke visie op het eindresultaat. Een gedegen advies is alleen mogelijk door uw vraag te bekijken vanuit meerdere invalshoeken. Dat geldt in het bijzonder voor hotelvastgoed, waar specifieke kennis over exploitatiestructuren, arbeidsrechtelijke aspecten en financieringsmogelijkheden nodig is. Deze expertise gaat vaak net een stapje verder dan de kennis die benodigd is bij reguliere vastgoedtransacties. Loyens & Loeff heeft om deze reden een gespecialiseerd team in huis dat de kennis bundelt in een zogenaamd Hotelteam. Fiscale en juridische vraagstukken in de hotelsector worden door dit team vanuit de verschillende disciplines belicht. Daarbij is ook uitgebreid aandacht voor het intellectueel eigendom, handelsnamen en licentieovereenkomsten, en worden regulatoire aspecten in ogenschouw genomen.