Loyens & Loeff

Zorgvastgoed

De nieuwe financieringsstructuur in het zorgstelsel zorgt ervoor dat zorginstellingen hun uitgaven moeten bekostigen met eigen inkomsten uit geleverde zorg. Een goede zorgvastgoedstrategie mag hierbij niet ontbreken. Dit biedt mogelijkheden voor een win-win-samenwerking tussen zorginstellingen en marktpartijen. Diepgaande kennis van de zorgmarkt en daaraan gerelateerde expertise aangaande regelgeving, vastgoed, financiering, fiscaliteit, aanbesteding en mededinging is hierbij van belang. Deze expertise is in het Zorgvastgoedteam van Loyens & Loeff, bestaande uit advocaten, notarissen en belastingadviseurs, onuitputtelijk aanwezig. Samen met u nemen zij zorggerelateerde thema’s door. Hieronder vallen ook onderwerpen als het structureren en begeleiden van fusies en samenwerkingsverbanden, begeleiding bij Wmo-aanbestedingen en het opzetten van zelfstandige behandelcentra en privéklinieken. Een integraal aanbod van zorgvastgoedoplossingen ligt op u te wachten.