Wannes Buelens
Medewerker - Advocaat

Wannes Buelens

Wannes Buelens, advocaat, is lid van de praktijkgroep Litigation & Risk Management van Loyens & Loeff Brussel. Hij specialiseert zich in gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Hij is tevens lid van het Healthcare & Life Sciences Team.

Over Wannes Buelens

De expertise van Wannes situeert zich in het aansprakelijkheidsrecht, (zowel contractueel als buitencontractueel, inclusief productaansprakelijkheid en-veiligheid) alsook het verzekeringsrecht in de ruime zin (dekkingsgeschillen en regulatoire aspecten). Daarnaast heeft hij ook expertise opgebouwd in het gezondheidsrecht (medische hulpmiddelen, klinische studies, rechten van de patiënt, beroepsgeheim etc.).

Hij legt zich toe op geschillenbeslechting en het opstellen/nakijken van contracten en adviesverlening in de voormelde domeinen.

Wannes publiceert regelmatig in zijn expertisedomeinen en geeft hierover ook lezingen.

Wannes is verbonden als praktijkassistent in het gezondheidsrecht aan de Universiteit Gent en als vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Aan deze laatste instelling was hij tevens gedurende drie jaar werkzaam als assistent in het aansprakelijkheids- verzekerings- en gezondheidsrecht en behaalde hij het diploma van doctor in de rechten met een proefschrift over het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (uitgegeven bij Intersentia).