Thomas Verstraeten
Counsel - Advocaat

Thomas Verstraeten

Thomas Verstraeten, advocaat, is lid van de Competition & Regulatory en de Energy & Utilities teams in België.

Over Thomas Verstraeten

Hij behandelt aanmeldingen voor concentratietoezicht bij de Europese Commissie en de Belgische mededingingsautoriteit inclusief complexe concentratiecontroles. Thomas staat cliënten bij in kartels en misbruik van machtspositie. Thomas is tevens gespecialiseerd in staatssteunprocedures ook op in kartelschade zaken.

Thomas treedt op voor verschillende actoren in de energiesector en adviseert producenten van hernieuwbare energie alsook gas- en elektriciteitsleveranciers, netbedrijven, leveranciers, grote industriële bedrijven en energiebeurzen inzake energierechtelijke materies, zoals bijvoorbeeld nettoegang, aansluiting, nettarieven, gashub contracten, gas- en elektriciteit beursregels, balanceringsmechanismen, secundaire en tertiaire reservecontracten, leveringscontracten, PPA’s, vergunningen, groenestroomcertificaten - en vergunningen en subsidieregelingen. Thomas behandelt ook hernieuwbare energieprojecten zoals on- en offshore windparken, biomassacentrales, zonne-energie en geothermische projecten

Hij treedt op in betwistingen van regulatoire beslissingen van de energieregulators (CREG, VREG, CWAPE) voor het Marktenhof / het Hof van Beroep te  BrusseL / de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Thomas publiceerde reeds verschillende artikelen over mededingingsrecht en m.b.t. het energie recht.