Houssam Filali
Medewerker - Advocaat

Houssam Filali

Houssam Filali, advocaat, is lid van de Employment & Benefits Praktijkgroep bij Loyens & Loeff in België.

Houssam heeft een ruime ervaring in het domein van internationaal mobiele werknemers/bestuurders en meer bepaald in alle kwesties die betrekking hebben op salary splits, op detacheringen, op het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en vorsers en op het opzetten van payrollstructuren op een internationaal niveau.

Daarnaast heeft hij ervaring in de (para)fiscaliteit rond onder meer bonuspensioenplannen, aandelen(optie)plannen en groepsverzekeringen, alsook in de (para)fiscaliteit rond de beëindiging van de werkverhouding van werknemers/bestuurders.

Hij staat tot slot ook de belastingplichtigen bij tijdens het opmaken en het indienen van hun aangifte in de personenbelasting of de belasting voor niet-inwoners (natuurlijke personen) en opvolging ervan (vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, bezwaren). Zijn cliënten zijn particulieren, kleine en middelgrote bedrijven en multinationals.