You are here:
09 september 2021 / evenement

Talking Tax webinars 2021

Namens het Belgische Loyens & Loeff Tax Team zijn wij verheugd u de Talking Tax webinars aan te kondigen.

Talking Tax webinars 2021

Tijdens deze Talking Tax webinars zullen onze experten hun ervaringen met u delen over actuele onderwerpen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen tijdens deze webinars.

Programma 

29 april                Tax on securities accounts (TSA) - dit webinar heeft reeds plaatsgevonden

27 mei                 Brexit – The good and the bad news for Customs & VAT after 5 months of
                             trading under the TCA - dit webinar heeft reeds plaatsgevonden

29 juni                Transfer pricing of financial transactions - dit webinar heeft reeds
                            plaatsgevonden

9 september        Autofiscaliteit: het kluwen ontward in 45 minuten! 
                           De autofiscaliteit is een snel wijzigende materie. In dit seminarie wordt
                           met het oog op de aangifte in de vennootschapsbelasting eerst een overzicht
                           gegeven van de regels inzake de aftrekbaarheid van autokosten zoals ze van
                           toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2021. Vervolgens wordt een overzicht
                           gegeven van de belangrijkste regels in de personenbelasting. Ook wordt kort
                           stilgestaan bij de fiscale impact van de vergroening van de bedrijfswagens
                           waarover de regering De Croo in mei een akkoord heeft bereikt. Om af te
                           sluiten worden de basisregels inzake bedrijfswagens en BTW op een rijtje gezet.

Timing

12.00 - 12.45

Registreer via de button hieronder voor het volgende Talking Tax webinar - Autofiscaliteit: het kluwen ontward in 45 minuten!