You are here:
17 mei 2019 / nieuws

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Who’s Who Legal Thought Leaders Litigation is een gids waar de scherpte, vaardigheden en kennis van enkele van 's werelds beste advocaten in geschillenbeslechting wordt verzameld. Alleen die advocaten die het grootste aantal nominaties hebben behaald, komen in aanmerking. Via een Q&A met Hakim Boularbah wil de Thought Leaders Litigation Guide een licht werpen op wat hem tot een expert in geschillenbeslechting maakt.

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

In deze Q&A legt Hakim onder andere uit hoe de groepsprocedure zich heeft ontwikkeld, hoe zijn werk als arbitragedeskundige zijn benadering van geschillen heeft beïnvloed en welke veranderingen er zijn opgetreden in de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.  Hij leert ons wat cliënten zoeken in een efficiënte procesadvocaat, hoe de praktijk zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen en hij geeft advies bij het nastreven van een carrière binnen het vakgebied.

Klik hier om het hele artikel te lezen in de Who's Who Legal Thought Leaders Litigation Guide 2019.


More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter... lees meer
Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking... lees meer