You are here:
02 juli 2018 / artikel

Wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) verandert op twee belangrijke punten

Het Belgische parlement heeft op twee belangrijke punten gestemd over een wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfspensioenen (WAP).

Belgian Workplace Pensions Act (“WAP”) changed on two important points

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer