You are here:
nieuws

Wat moet een lener weten over de Belgische COVID-19 staatsgarantie ?

Als reactie op de coronavirus crisis besliste de federale regering een staatsgarantieregeling te activeren van EUR 50 miljard. Het Koninklijk Besluit van 14 april 2020 legt de details daarvan vast en specificeert de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een beroep te doen op de garantie. Uitgaande van de vraag "wat moeten kredietnemers weten?", bundelden we alle relevante informatie samen in een praktisch en schematisch overzicht dat u hieronder kunt vinden.

What should a borrower know about the Belgian COVID-19 State guarantee?


Belgian competition authority imposes euro

EU Recovery Prospectus

een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren lees meer
Initiatives taken by European and Belgian regulatory authorities in the context of the coronavirus

Initiatieven genomen door de bank-, beleggings- en verzekeringssector in het kader van de coronavirus crisis

De coronavirus crisis heeft een zware impact op de banken, het verzekeringswezen en de financiële markten. Het liquiditeitstekort wordt beschreven als ongezien.... lees meer
piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer