You are here:
26 januari 2021 / nieuws

Wanneer speel je best open kaart bij openbare aanbestedingen?

Aanbestedende overheden kunnen inschrijvers verplichten om bij hun verzoek tot deelname of offerte het bewijs te leveren van corrigerende maatregelen.

In zijn arrest van 14 januari 2021 (zaak C-387/19) verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) hoe de regels inzake corrigerende maatregelen (ook wel "self-cleaning" maatregelen genoemd) moeten worden toegepast. Het arrest had betrekking op een Belgische zaak waarin de aanbestedende overheid een inschrijver had uitgesloten wegens "ernstige beroepsfouten". De uitgesloten inschrijver kwam hiertegen op omdat hij niet de gelegenheid had gekregen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen door middel van corrigerende maatregelen.

when-to-come-clean-in-public-tender-procedures


cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
New circular on the project meeting in the Brussels-Capital Region

Nieuwe circulaire over de projectvergadering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan degene die een vergunning aanvraagt een projectvergadering met de vergunningverlenende overheid aanvragen alvorens... lees meer