You are here:
12 juni 2018 / artikel

Verbreding toepassingsgebied buitenlandse juridische constructies

In twee ontwerpen van koninklijke besluiten wordt het toepassingsgebied van de “Kaaimantaks”-wetgeving verbreed.

Widening the scope of the Cayman Tax

De Kaaimantaks-wetgeving kort samengevat

Kort samengevat voorziet de Kaaimantaks-wetgeving in de transparantie voor doeleinden van Belgische inkomstenbelastingen van bepaalde buitenlandse juridische constructies, zoals trusts en laag- of niet-belaste stichtingen en vennootschappen. De inkomsten van de constructie worden belast bij de oprichter die België woont, als was de constructie er niet.

De Kaaimantaks-wetgeving voorziet voorts in een belastingheffing van de uitkeringen die worden gedaan door de geviseerde buitenlandse juridische constructies.

Tenslotte is er ook een meldingsplicht voor de in België woonachtige oprichter in de aangifte in de personenbelasting ter zake de buitenlandse juridische constructies.

De geviseerde buitenlandse juridische constructies

Buiten de E.E.R.

Alle trusts worden geviseerd, en in principe ook alle laag- en niet-belaste stichtingen en vennootschappen die gevestigd zijn buiten de E.E.R.

Stichtingen en vennootschappen die gevestigd zijn buiten de E.E.R worden vermoed niet of laag belast te worden. Het tegendeel kan worden bewezen.

Binnen de E.E.R.

Binnen de E.E.R. kwalificeren enkel specifieke entiteiten als geviseerde buitenlandse juridische constructies. Er is een zwarte lijst van geviseerde E.E.R.-entiteiten met vooreerst de entiteiten voor collectieve belegging die – per compartiment – worden gehouden door één persoon of door meerdere personen die met elkaar verbonden zijn.    

Ook de niet-Belgische vennootschappen met Belgisch broninkomen staan op de zwarte lijst, wanneer ze transparant zijn in hun jurisdictie van vestiging. De huidige lijst eindigt met 4 specifieke entiteiten: de Liechtensteinse stichting en anstalt, naast de Luxemburgse stichting en Société de Patrimoine Familial.    

Voor entiteiten binnen de E.E.R. kan geen tegenbewijs worden geleverd.

De zwarte lijst is opgenomen in een Koninklijk Besluit, waardoor de wijziging eenvoudiger en sneller kan gebeuren dan een wetswijziging.

De verbreding van het toepassingsgebied van buitenlandse juridische constructies    

Binnen de E.E.R.

Een eerste ontwerp van nieuw Koninklijk Besluit viseert volgende entiteiten:  

  • de openbare of institutionele instelling voor collectieve beleggingen, evenals de openbare of institutionele of private alternatieve instelling voor collectieve beleggingen, die door één persoon of meerdere met elkaar verbonden personen worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijke compartiment beschouwd;
  • de vennootschappen die naar Belgisch fiscaal recht niet transparant zijn, maar die krachtens het fiscale recht van hun lidstaat van vestiging binnen de E.E.R. wel fiscaal transparant zijn; en
  • de vennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de E.E.R. die de inkomsten van de vennootschappen niet daadwerkelijk aan de inkomstenbelastingen onderwerpt.

Buiten de E.E.R.

Een tweede ontwerp van nieuw Koninklijk Besluit laat de voorgenoemde wijzigingen ook toepassing vinden op rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de E.E.R.fingers picking up coins

Zijn uw inkomsten uit private-equity fondsen in 2019 belastbaar?

De investeringsstructuur van private-equity fondsen kan veel verschillende vormen aannemen. Als u hebt belegd in een fonds dat gestructureerd is in de vorm van... lees meer
Cayman half above and half in water

De kaaimantaks: to trust or not to trust

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer
The end of tax-free gifts made before foreign notaries?

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische... lees meer