You are here:
29 mei 2018 / artikel

Uw onderneming nodigt klanten uit op een exclusief evenement in het kader van het Wereldkampioenschap voetbal: wat is de werkelijke kost?

België kwalificeerde zich voor de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal en de Belgische vennootschap BeerCo wil naar aanleiding van deze wedstrijd enkele van haar beste klanten uitnodigen om een exclusief voetbalevenement bij te wonen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

When your company invites its customers for an exclusive World Cup event:

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en in het Frans.

Voor dit last minute initiatief zal BeerCo VIP pakketten aankopen van de gespecialiseerde Belgische vennootschap SoccerCo. De pakketten bevatten onder meer een ‘eersteklas wedstrijdbeleving’, een show voor en na de wedstrijd met enkele van de beste Belgische artiesten en DJs, een ‘champagne en kaviaar diner’ met spelers van het legendarische Belgische Mexico 1986 voetbalteam, een open bar en VIP parking vlak voor het stadion. De pakketten worden verkocht door SoccerCo voor 250 EUR (excl. btw) per persoon. 

De CFO van BeerCo is een fervent supporter van het Belgische voetbalelftal, maar hij is ook een toegewijde CFO die graag vooraf wenst te weten wat het event uiteindelijk zal kosten voor de vennootschap. Hij zou meer bepaald willen weten wat het toepasbare btw-tarief is en of het BeerCo toegelaten is om de kosten af te trekken voor de btw en in de vennootschapsbelasting. 

Teneinde het toepasselijke btw-tarief te bepalen dient nagegaan te worden of iedere levering als onderscheiden en zelfstandig beschouwd moet worden, waardoor elke levering haar eigen btw-tarief zou volgen (bijv. parking 21%, diner 12%, drank 21%, toegang tot de voetbalwedstrijd en de show 6%, enz.) of daarentegen het gehele VIP pakket kan beschouwd worden als een enkele handeling die onderworpen zou zijn aan het btw-tarief van de hoofdprestatie in het packet. 

Om te bepalen of een handeling die bestaat uit verschillende leveringen van goederen en diensten een enkele handeling voor btw-doeleinden vormt, moet de economische doelstelling van die handeling in beschouwing worden genomen. Het gegeven dat een enkele prijs wordt aangerekend voor het pakket is een aanwijzing, maar is ter zake niet determinerend. 

SoccerCo is van mening dat het bekijken van de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal in het Koning Boudewijnstadion het voornaamste (economische) doel is dat men wenst te bekomen wanneer men een VIP pakket koopt en dat de verschillende andere goederen en diensten waar het pakket recht op geeft slechts moeten beschouwd worden als bijkomstige leveringen. Om die reden verkoopt het de VIP pakketten aan het verlaagde btw-tarief van 6% voor toegang tot sport- en muziekevenementen. 

Hoewel er enkele uitzonderingen bestaan (bijv. publiciteitskosten, btw op business seats, enz.), zal BeerCo in principe de btw op de aankoop van de VIP pakketten niet in aftrek kunnen nemen. 

In de vennootschapsbelasting kan BeerCo de aankoopkost van de VIP pakketten slechts voor 50% in mindering brengen van haar belastbare basis aangezien deze kosten als receptiekosten worden beschouwd. Er is evenwel een uitzondering voorzien indien BeerCo haar gasten op het exclusief voetbalevenement eigen (tap)bier aanbiedt. De daarmee verband houdende beroepskosten hebben betrekking op de degustatie van door de onderneming zelfgeproduceerde goederen en zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar.covid-19-related-vat-measure

COVID-19 maatregel voor btw

Vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020 lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer