You are here:
14 februari 2019 / nieuws

Uitstekende ranking voor Loyens & Loeff in Chambers Global 2019

Loyens & Loeff behoudt de toppositie als toonaangevend kantoor in de ranking van Chambers Global 2019.

Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Hierbij een overzicht van enkele resultaten:

  • Dispute Resolution, België: van Band 4 naar Band 3
  • Corporate M&A, Luxemburg: terug naar Band 2
  • Capital MarketsSecuritisation, Nederland: behoudt de positie in Band 1
  • Tax, Zwitserland: voor de eerste keer gerankt - Band 4

Verder kreeg het regioteam Italië van Loyens & Loeff een 'Spotlight'-ranking voor hun Corporate M&A-expertise. Chambers geeft aan dat het regioteam Italië "ruime ervaring heeft met het adviseren van Italiaanse cliënten over vennootschaps- en belastingtransacties waarbij België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland betrokken zijn".

 

De Chambers Global Guide is een toonaangevende gids voor de advocatuur en biedt evaluaties en rankings op basis van objectief onderzoek door middel van interviews met advocaten en hun cliënten.


More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter... lees meer
Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking... lees meer