You are here:
30 oktober 2017 / artikel

Transactieverzekering in de Belgische M&A praktijk

Degenen die ervaring hebben met het onderhandelen van aandelenkoopovereenkomsten, weten dat de onderhandelingen over vertegenwoordigingen en garanties en specifieke vergoedingen en de bijbehorende schadevergoedingsregelingen een tijdrovend, maar vaak cruciaal onderdeel van die onderhandelingen vormen.

Transaction Insurance in Belgian M&A practice

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance... lees meer
B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen... lees meer