You are here:
10 januari 2019 / nieuws

The Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide – Hoofdstuk België

Natalie Reypens en Aldo Engels hebben bijgedragen aan het Belgische hoofdstuk van de Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Het Belgische hoofdstuk is onderdeel van de Q&A-gids over transfer pricing in België. De Q&A biedt een overzicht van de belangrijkste praktische kwesties in het kader van transfer pricing, waaronder: internationale en lokale wetgeving, verrekenprijsbeleid, prijszettingsmethoden, administratieve praktijken en -procedures, rechtbanken en geschillenbeslechting, jurisprudentie en voorafgaande beslissingen, prijsaanpassingen, antimisbruik, boetes en voorgestelde hervormingen.

Voor de online versie (in het Engels) van dit hoofdstuk, klik hier.Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

UPDATED 7 april 2020 Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer
Ceiling - Loyens & Loeff Real Estate

Opteren voor BTW op onroerende verhuur – de deadline van 29 februari 2020 nadert nu snel

Op 1 januari 2019 trad het optioneel BTW-stelsel voor verhuur van bepaalde onroerende goederen in werking. De overgangsregeling voor huurovereenkomsten inwerking... lees meer