You are here:
01 maart 2018 / nieuws

Tax Dispute & Litigation Review

Caroline Docclo schreef het hoofdstuk over de Belgische wetgeving rond fiscale geschillen en gerechtelijke procedures. In haar bijdrage gidst de auteur de lezer doorheen de verschillende stadia van een fiscale procedure vanaf de controle door de belastingadministratie tot het beroep voor het Belgische Hof van Cassatie.

Tax dispute and litigation review

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer