You are here:
04 februari 2021 / nieuws

Steunmaatregel voor huurders van bedrijfsruimten in Brussel

Via een besluit van 17 december 2020 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 2021) voerde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe steunmaatregel in voor handelaars en ambachtslui.

Deze steun bestaat in het verstrekken van een lening aan huurders van bedrijfsruimten voor een bedrag dat overeenkomt met één tot vier maanden huur, in ruil voor een kwijtschelding door de eigenaar van 1 tot 4 maanden huur.
Maar u moet er wel snel bij zijn.


Reform of property law - heavy repairs

Hervorming van het goederenrecht – Grove herstellingen

Wie is verantwoordelijk voor de onderhoudsherstellingen en grove herstellingen? Dit is één van de vragen waarover partijen het vaakst discussiëren in het kader... lees meer
Brexit-impact-on-financial-agreements

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

Impact van Brexit op de rechtskeuze, het forumbeding en de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken en arbitrage in België. lees meer
agreement-real-estate.jpg

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd?

Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur tijdens de eerste lockdownperiode.... lees meer