Stéphanie De Smedt
Senior medewerker - Advocaat

Stéphanie De Smedt

Stéphanie De Smedt is lid van de Loyens & Loeff Litigation & Risk Management Praktijkgroep in België en van het kantoorbrede Privacy & Data Protection Team, het Automotive Team en het Healthcare & Life Sciences Team. Zij is senior medewerkster in ons kantoor te Brussel.

Over Stéphanie De Smedt

Stéphanie is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van technologieoverdracht, licentieovereenkomsten, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), ICT-recht (met inbegrip van e-commerce, softwarecontracten en allerhande soorten internetgerelateerde contracten) en privacy en bescherming van persoonsgegevens. Binnen deze domeinen, heeft zij een bijzondere focus op GDPR compliance en het structureren van (grensoverschrijdende) gegevensstromen en staat zij cliënten regelmatig bij in data protection compliance audits. Stéphanie vertegenwoordigt ook cliënten in deze domeinen, zowel voor de rechtbank als in alternatieve geschillenbeslechting.

Lidmaatschap

  • Balie Brussel, 2012
  • International Trademark Association (INTA)
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Opleiding

  • LL.M. in European Competition and Intellectual Property law, Université de Liège (België), 2012
  • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven (België), 2011
  • Zomercursus in International Business, Haas Business School, University of California (Berkeley, Verenigde Staten), 2010

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans

T: +32 2 773 23 77
E: stephanie.de.smedt@loyensloeff.com

Bijdragen

icon--arrow-left meer