You are here:
02 april 2021 / nieuws

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke reorganisatieprocedure moeten optimaliseren. Wij gaan nader in op de drie belangrijkste wijzigingen.

COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020

In het Belgische insolventierecht onderscheiden we twee belangrijke insolventieprocedures: het faillissement, dat een vereffeningsprocedure is, en de gerechtelijke reorganisatie, een procedure die ertoe strekt de continuïteit van (een deel van) een onderneming in moeilijkheden te vrijwaren.

Na twee opeenvolgende moratoria op faillissementen (lees meer hier), waarvan het laatste afliep op 31 januari 2021, heeft de wetgever er nu voor gekozen om een aantal van de bestaande bepalingen inzake gerechtelijke reorganisatie te wijzigen: ondernemingen krijgen een nieuw herstructureringsinstrument ter beschikking, de documenten die moeten worden neergelegd bij de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie worden versoepeld en het fiscale gunstregime voor belastingverminderingen wordt uitgebreid tot buitengerechtelijke minnelijke akkoorden.

Lees de rest van het artikel in het Engelsnew-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
Belgian competition authority imposes euro

EU Recovery Prospectus

een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren lees meer