You are here:
23 maart 2021 / nieuws

Q&A – Impact van Brexit op financiële diensten in België

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gereglementeerde entiteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer gebruikmaken van het Europees paspoortmechanisme, dat hen toeliet financiële diensten aan te bieden in de hele Europese Unie (EU) op basis van het principe van de vrije dienst verrichtingdan wel via oprichting van een lokaal bijkantoor.

q&a – brexit-impact-on-financial-services-in-belgium

Terwijl alles wees op een harde Brexit, d.w.z. een Brexit zonder een akkoord tussen de partijen, hebben de EU en het VK op 24 december 2020 onverwacht toch een akkoord bereikt. Voortaan is het "Handels- en samenwerkingsakkoord" (‘Handelsakkoord’) het verdrag dat de betrekkingen tussen de EU en het VK zal regelen. Naast bepalingen over het verlenen van diensten in het algemeen (waaronder ook financiële diensten) bevat het Handelsakkoord ook een specifiek deel over financiële diensten. Het VK en de EU zijn het echter niet eens geworden over een algemeen gelijkwaardigheidsmechanisme (of regeling voor wederzijdse erkenning). Om hun activiteiten in de EU voort te zetten, zullen aanbieders van financiële diensten uit het VK dus moeten voldoen aan de nationale wettelijke verplichtingen inzake markttoegang (waaronder vergunningsvereisten) en toezicht die ook voor alle andere aanbieders uit derde landen gelden. 

Naast het Handelsakkoord hebben de EU en het VK ook een (niet-bindende) “Gezamelijke verklaring” afgelegd over samenwerking op het gebied van regelgeving inzake financiële diensten. Daarin spreken partijen af dat uiterlijk in maart 2021 een overeenkomst moet worden gesloten waarin het kader voor de samenwerking op het gebied van financiële diensten verder wordt vastgesteld. In dit verband "zullen de partijen onder meer bespreken hoe aan beide zijden vooruitgang kan worden geboekt met gelijkwaardigheidsbepalingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk, zonder afbreuk te doen aan het unilaterale en autonome besluitvormingsproces van elke partij".

Tot zolang partijen geen verdere overeenkomst sluiten, gelden voor de verlening van financiële diensten in België door gereglementeerde entiteiten uit het Verenigd Koninkrijk dus dezelfde voorwaarden als voor aanbieders uit derde landen.

In de vorm van een Q&A bespreken wij de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor de verstrekking van financiële diensten in België of aan Belgische inwoners door Engelse gereglementeerde entiteiten. Daarbij focussen we ons in het bijzonder op de gevolgen voor beleggingsdiensten, bankdiensten en financieringen, gereglementeerde markten, MTF's en OTF's en securitisatie.  Voor de gevolgen van Brexit voor verzekeringsentiteiten, zie onze specifieke Q&A hier.

De gevolgen van Brexit voor de keuze voor Engels recht en Engelse rechtbanken in bestaande en toekomstige financiële contracten tussen professionelen behandelen we hier

De volledige versie van dit artikel is beschikbaar in het Engels