You are here:
23 maart 2021 / nieuws

Q&A – Gevolgen van de Brexit voor verzekeringsdiensten in België

Vóór Brexit konden gereglementeerde verzekeringsondernemingen en tussenpersonen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) gebruik maken van het EU-paspoortmechanisme om hun (her)verzekeringsdiensten aan te bieden in de hele EU. Zij konden daarvoor ofwel beroep doen op het vrij verkeer van diensten of een plaatselijk bijkantoor oprichten.

q&a-brexit-impact-on-insurance-services-in-belgium

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Van 1 januari 2021 is het "Handels- en samenwerkingsovereenkomst" (‘Handelsakkoord’) het verdrag dat de betrekkingen tussen de EU en het VK regelt. Dat akkoord omvat echter geen algemeen gelijkwaardigheidsmechanisme (of regeling voor wederzijdse erkenning) en voorziet ook niet in een overgangsregime. Om vandaag diensten te kunnen blijven verstrekken in België moeten Engelse (her)verzekeringsondernemingen en tussenpersonen dus voldoen aan de voorwaarden zoals van toepassing op alle andere derde landen.

In deze Q&A gaan wij in op wat die voorwaarden inhouden voor de uitoefening van nieuwe verzekeringsdiensten door Engelse verzekeringsondernemingen en tussenpersonen alsook op de Belgische overgangsregeling voor activiteiten in verband met bestaande verzekeringscontracten.

Voor een Q&A over de gevolgen van Brexit voor grensoverschrijdende financiële diensten, klik hier. Voor een Q&A over de belangrijkste gevolgen van Brexit voor de keuze voor het Engelse recht en Engelse rechtbanken in bestaande en toekomstige financiële contracten tussen professionelen, zie hier.

De volledige versie van dit artikel is beschikbaar in het Engels 


new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke... lees meer