You are here:
21 oktober 2019 / nieuws

PSD II: implementatie SCA tegen 31 december 2020

Op 16 oktober 2019 publiceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) een Opinie die handelt over één van de meest belangrijke onderdelen van de Tweede Betalingsdienstenrichtlijn (Payment Services Directive II of PSD II), zijnde ‘sterke cliënt authenticatie’ (SCA). EBA geeft betalingsdienstaanbieders (BDAs) die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten verstrekken en aanvaarden nog tot eind december 2020 om SCA-ondersteunende methodes en oplossingen te implementeren. Dit artikel kadert en legt de nadruk op enkele punten om te onthouden van deze cocktail van terminologie en afkortingen.

Beware of ransomware protect your undertaking from a legal risk management perspective


Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer

Duurzaamheid op de schuldmarkten: transparantie voor investeerders blijft essentieel

Op 9 juni vond de 6e jaarlijkse Algemene Vergadering van de Green & Social Bond Principles plaats, waar de nieuwe Sustainability-Linked Bond Principles, een... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer