You are here:
02 februari 2018 / artikel

Procedurewijzigingen in de Belgische inkomstenbelasting: het belang van compliance neemt toe

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting voerde verscheidene proceduremaatregelen in die belastingplichtigen moeten aanmoedigen om hun fiscale verplichtingen te vervullen.

Procedural changes in Belgian income tax law: increased importance of compliance

This article is available in English.