You are here:
26 september 2019

Prioriteiten van de nieuwe Brusselse Regering - Parkeren en Mobiliteit

Om de mobiliteit te verbeteren, wil de nieuwe Brusselse Regering gebruik maken van haar bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening.

The priorities of the new Brussels Government - Parking and mobility

Stedenbouw

De nieuwe Brusselse Regering beoogt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) te herzien om het aantal toegestane parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom te verminderen. Thans is het maximaal aantal toegelaten parkeerplaatsen afhankelijk van de projectbestemming:

  • voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten en productieactiviteiten van immateriële goederen (zoals milieu, technologische activiteiten, callcenters of opnamestudio's): (i) in zone A: twee parkeerplaatsen voor de eerste 250 m² oppervlakte + één extra parkeerplaats voor elke volgende 200 m² oppervlakte, (ii) in zone B: één parkeerplaats voor elke 100 m² oppervlakte en (iii) in zone C: één parkeerplaats voor elke 60 m² oppervlakte; we kunnen een verhoging van de drempels verwachten;
  • voor huisvesting: (i) minimaal 1 parkeerplaats per woning en (ii) maximaal 2 parkeerplaatsen per woning; de nieuwe Brusselse Regering neemt zich voor om de regels zodanig te wijzigen dat het minimum het maximum aantal toegelaten parkeerplaatsen wordt;
  • voor de overige bestemmingen wordt het maximaal aantal toegelaten parkeerplaatsen van geval tot geval beoordeeld en goedgekeurd op basis van verschillende criteria, zoals de toegankelijkheid met het openbaar vervoer of het soort activiteiten.

Belasting

Momenteel geldt in het Brusselse Gewest een milieubelasting op parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen (de zgn. CoBRACE-belasting). Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte van het kantoorgebouw wordt een maximaal aantal toegestane parkeerplaatsen bepaald. Voor overtollige parkeerplaatsen geldt een jaarlijkse belasting tussen 250 EUR en 450 EUR per parkeerplaats, waarvan het bedrag jaarlijks met 10% wordt verhoogd. Om het gebruik van auto's voor het woon-werkverkeer verder terug te dringen en de doeltreffendheid van de CoBRACE-belasting te vergroten, heeft de nieuwe Brusselse Regering de volgende plannen:  

  • het bedrag van de CoBRACE-belasting dat verschuldigd is per overtollige parkeerruimte (die niet wordt getransformeerd, verwijderd of verdeeld ten gunste van de inwoners) te verhogen;
  • het begrip 'parkeerplaatsen' uit te breiden tot parkeerplaatsen die door bedrijven worden gehuurd in openbare parkeergarages;
  • in samenwerking met publieke en private actoren een nieuwe aanpak te ontwikkelen met het oog op een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen buiten de openbare weg, in het bijzonder ten behoeve van de bewoners, met als prioriteit het gedeeld gebruik van parkeerplaatsen van kantoren, winkelgebieden, woningen en scholen; en
  • de harmonisatie van de gemeentelijke belastingen op parkeerplaatsen van bedrijven te stimuleren om bedrijven aan te moedigen bedrijfsplannen te ontwikkelen die het gebruik van het openbaar vervoer en carpooling bevorderen.

Wat de CoBRACE-belasting betreft, is het maximum aantal parkeerplaatsen dat momenteel toegelaten is, afhankelijk van de GSV (i.e. de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, zie hierboven). Er wordt verwacht dat een wijziging van de GSV fiscale gevolgen zal hebben.