You are here:
21 juni 2016 / artikel

Politiek EU-akkoord voor de implementatie van de Richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Op maandag 20 juni 2016 werd om middernacht in de Raad een politiek akkoord bereikt over de Richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD). De ATAD zal binnenkort formeel worden goedgekeurd tijdens een vergadering van de Raad van de EU. De ATAD beoogt een coordineerde en coherente implementatie van de aanbevelingen van de OESO met betrekking tot grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) en voegt bepaalde maatregelen tegen belastingontwijking die geen deel uitmaken van het OESO BEPS-project.

Political agreement EU to implement anti tax avoidance measures (Anti Tax Avoidance Directive)


The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer