You are here:
16 juni 2020 / nieuws

Opschorting van de opzegtermijn in geval van tijdelijke werkloosheid door coronavirus

Tot op heden blijft de opzegtermijn lopen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht.
Onlangs heeft het Parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat in geval van ontslag gegeven door de werkgever de opzegtermijn wordt opgeschort voor of tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door het coronavirus.

Suspension of notice period in the event of temporary unemployment due to coronavirus


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer