You are here:
02 juli 2018 / artikel

Opgelet wanneer u met uw collega’s naar het WK kijkt. Sabam kijkt mee!

Pieter, de Event Manager van een Belgische chocoladeproducent, heeft een geweldig idee: om onze Belgische trots aan te moedigen op het WK in Rusland en ook de sfeer binnen het bedrijf te bevorderen (er zijn immers een aantal grote voetbalfans), zullen de wedstrijden van de Belgen samen gevolgd worden op een groot scherm, met een klein feestje achteraf. Maar moet dit eigenlijk aan Sabam gemeld worden?

You’re watching the World Cup with your colleagues, but Sabam is watching you!

Dit artikel is beschikbaar in het Engels en in het Frans.

Sabam is de Belgische collectieve beheersvennootschap voor de inning en verdeling van auteursrechten van auteurs, kunstenaars, componisten en uitgevers. Wanneer deze zich aansluiten bij Sabam, geven zij Sabam de bevoegdheid om in hun plaats de vergoeding te innen die derden moeten betalen wanneer zij in het openbaar gebruik maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Sabam doet dit door het heffen van forfaitaire bedragen en deze nadien onder de bij haar aangesloten leden te verdelen.

Een auteur, kunstenaar, componist of uitgever is niet verplicht om zich bij Sabam aan te sluiten of om zijn werken in de catalogus van Sabam te laten opnemen. Indien zijn werk voldoende “origineel” is (dit is het geval wanneer het een creatieve uiting is van zijn eigen geest en persoonlijke keuzes) is het automatisch beschermd door auteursrecht. Dit wordt zo voorzien in de Belgische Auteurswet, opgenomen in het Wetboek Economisch Recht. Het gebruik van het © teken is in België ook niet verplicht om bescherming te kunnen genieten.

Horecazaken betalen Sabam in principe reeds voor het uitzenden van muziek of televisie in het openbaar en moeten dus normaalgezien geen bijkomende aangifte doen. Het bedrijf van Pieter daarentegen heeft nog nooit een aangifte gedaan bij Sabam. Of zij dit voor hun WK-feestje wel zullen moeten doen, hangt af van de volgende elementen:

  • Indien men enkel de beelden van de wedstrijden projecteert zoals deze op televisie worden uitgezonden, is geen vergoeding aan Sabam verschuldigd.
  • Indien men bijkomend ook via de luidsprekers muziek wil afspelen voor en na de wedstrijd en tijdens de rust, om de collega’s extra in de sfeer te brengen, dan zal wel een aangifte bij Sabam moeten gebeuren.

Pieter organiseert graag een feestje en kiest dus voor dit laatste. Bij het invullen van de aangifte merkt hij dat verschillende tarieven van toepassing kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld een Sabam tarief voor evenementen en sportieve manifestaties, een ander tarief voor feesten en fuiven, en een tarief voor het gebruik van muziek op de werkplaats.

Belangrijke criteria ter bepaling van het juiste tarief zijn het openbare of besloten karakter van het feestje (is het enkel toegankelijk voor het eigen personeel, of ook voor buren, bezoekers of voorbijgangers?), de plaats waar het feestje plaatsvindt (aan het onthaal, in de winkelruimte, of op de parking van het bedrijf?) en de oppervlakte van deze plaats.

Bij openbare projecties op groot scherm is bovendien in principe ook de toestemming van de openbare omroep nodig (meer informatie op de websites van VRT en RTBF) en moeten de voorwaarden van FIFA worden nageleefd.

Pieter slaagt er uiteindelijk is om het juiste tarief te berekenen en doet aangifte van het geplande WK-feestje. Op die manier kan Sabam de pret in ieder geval niet meer bederven!