You are here:
09 oktober 2019 / nieuws

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet te komen aan de fiscale uitdagingen die voortvloeien uit de digitalisering van de digitale economie) te hervormen. Dit voorstel bouwt verder op voorafgaande publicaties eerder dit jaar.cayman in it's natural habitat

De natuurlijke habitat van de kaaimantaks: laag belaste entiteiten met rechtspersoonlijkheid buiten de EER

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord  de m  kaai¬mans of kaai-man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
map of the world with coins in the background

Belastingheffing over buitenlandse dividenden: nieuwe circulaire trekt onwettige instructie in

De interne instructie 2019/I/45 van 26 september 2019 over de belasting van buitenlandse dividenden heeft veel stof doen opwaaien. Deze instructie bepaalde immers... lees meer